Artikelen voor de boeke-loos en opmerkingen over de website zijn welkom.
Kopij voor het juni nummer 2012 van Boeke-loos
inleveren uiterlijk dinsdag 22 mei.

 Met deze keer o.a.:

       

Adverteren in boeke-loos


Pinksterfestival Boekelo
Op zoek naar klasgenoten + Nationale Pannenkoekendag
Bookels Open 2012 + Inzameling oude metalen
Kunstmanifestatie in Boekelo
Buurt In Actie
Boekelo In Actie
Verkoop loten De Zonnebloem
Nationale Molendag
Kinderrommelmarkt
L�nneker Boerend��nsers
Gastgezinnen gevraagd Intern. B-toernooi
Eieren zoeken
Marke Usselo + Opbrengst collecte ZOA
Sam�s kledingactie + Kledingactie Rode Kruis
 Burenhulpdienst
Popfeesten Usselo+ Vooraankondiging Geuzenpop

 

 

Advertenties in papieruitgave

Kleinzakelijk in papieruitgave

Boekelootjes in papieruitgave

Winkelontzegging

 

AED in Boekelo

Weer in Enschede

 

 

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349