AED IN BOEKELO: BEL 112


Waar vindt u een AED in Boekelo?
 • Slijterij Breukers,
  Beckumerstraat 173
 • Coop Compact ter Wengel, Beckumerstraat 13
 • Bouwbedrijf Stokkers,
  Kwinkelerweg 223
 • De Bleekerij
  ‘Klokhuys Boekelo’
  Boekelose Stoomblekerij 35

Kijk voor nadere informatie en exacte plaatsaanduiding op :

www.boekelo.info/wp/wp-content/uploads/2010/11/AED.pdf

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS


112


112

0900 88 44

428 12 05
428 02 50
428 39 95
088 555 11 88

428 27 93
0900 12 82 632

481 74 33
14 053
Alarmnummer: wanneer elke seconde telt!
politie, brandweer, ambulance

AED kasten

Politie Twente (ook wijkagent Peter Colijn)

Doktersassistente / Prikpost
Apothekersassistente / Receptenlijn
Huisartsen: spoed op werkdagen (overdag)
Centrale dokterspost: avond, nacht & weekenden

Tandartspraktijk Boekelo
Bij afwezigheid voor spoedgevallen

Stadsdeelbeheer West: Jan ten Elzen, wijkbeheerder
Algemene nummer Gemeente Enschede

Zie verder het Infoboekje Boekelo 

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349