LöNNEKER BOERENDââNSERS

Twents folkloristische Vereniging.

Hierbij een berichtje van de Lönneker Boerendâânsers uit Boekelo.
De Lönneker Boerendâânsers zijn opgericht op 27 december 1949 in Usselo, naar aanleiding van een boerenbruiloft en het schoolfeest, door zonen en dochters van boeren uit de omgeving van Enschede.
De naam van onze vereniging komt voort uit de vroegere gemeente Lonneker die om Enschede lag.
Enschede had in de eindjaren twintig en beginjaren dertig van de vorige eeuw geen uitbreidingsmogelijkheden meer, waardoor er werd besloten om de gemeente Lonneker te annexeren met de gemeente Enschede.
De gemeente Lonneker was meer een plattelandsgemeente en bestond toen hoofdzakelijk uit oude marken terwijl Enschede een grote textielstad werd.De marken werden beheerd door markerichters.
Enkele oude marken zijn: Rutbeek, Twekkelo, Driene, Noord- en Zuid Eschmarke, Broekheurne, Usselo en Boekelo.
De oprichters van de Lönneker Boerendâânsers hebben besloten om de naam van de plattelandsgemeente Lonneker in ere te herstellen.
Onze dansgroep brengt oude boerendansen, deze werden veel op boerenbruiloften gedanst en geven ook vaak het leven op het platteland weer. We willen met onze optredens deze dansen hiermee graag in ere houden.  Op dit moment telt onze vereniging 38 leden waarvan 4 accordeonisten.  We treden op in bejaardencentra, festivals, bij jubilea en openingen en ontvangen ook uitnodigingen uit het buitenland waaronder Jordanië en een "Heimatdabend" in Zwitserland en Oostenrijk.
Indien dit mogelijk is komen ook deze groepen bij ons en hebben wij gezellige avonden met hen bij café De Buren.
Deze avonden mochten zich in een grote belangstelling verheugen.
Ieder jaar organiseren we een succesvolle wandeltocht.
Hier worden eenvoudige oude Twentse gerechten geserveerd.

Op de oude voertuigendag in Boekelo zijn we met een kraampje met poffertjes en op de kerstmarkt met kniepertjes aanwezig. Het kniepertje is een oud Twents recept, dat veelal om en nabij de kerstdagen bij de koffie of thee werd geserveerd. De kniepertjes worden door de leden zelf gebakken.
Dit is een opsomming van onze activiteiten, ze zijn niet allemaal genoemd.

Om deze activiteiten in de toekomst te kunnen blijven ontplooien kunnen
we aanvulling van leden voor onze vereniging goed gebruiken.

Mocht u interesse hebben na het lezen van dit artikel, kan ook met een stel, dan kunt u altijd eens komen kijken op onze repetitieavonden op de dinsdag om de 2 weken in Boekelo.
U kunt dan contact opnemen met één van onze leden of bestuursleden.
Dit zijn onder andere:
Gerda Wevers, Kwinkelerweg 7, 7548 BP in Boekelo, telefoon 428 12 26,
secretaris .Henk Gaakink, J.P. Coenstraat 8, 7541 BP Enschede, telefoon 431.73.90, voorzitter.

Hopelijk tot ziens!

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349