MARKE USSELO

 
Marke Usselo, Usselo karakteristiek en historisch.

Eindelijk is het zover dat we ons project definitief kunnen maken.
Datum: vrijdag 1 juni 15:30 uur staat gepland en bij het Verenigingsgebouw in Usselo vindt de offici�le ceremonie plaats.
We zijn druk met de voorbereidingen ervan doende en plannen worden gesmeed. De juiste invulling van de ceremonie en in gebruik neming van ons project moeten we u onthouden om het verrassingseffect te behouden. Een klein tipje van de sluier willen wij wel oplichten: nabij het Verenigingsgebouw zal de onthulling van een van de uitgevoerde onderdelen plaatsvinden. Neem een kijkje op
www.usselo.nl/marke-usselo/promotie-marke-usselo-fietsend-of-wandelend

Buurtkring Usselo


OPBRENGST COLLECTE ZOA

Mooie opbrengst collecte ZOA!
De huis-aan-huis collecte van ZOA in Boekelo en Usselo heeft een bedrag van ruim
� 576,- (vorig jaar � 547,-) opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Mooi om zo een bijdrage te leveren aan de nood in deze wereld en zo een verschil te maken in het leven van onze verre naasten.

Programma�s
De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan projecten van ZOA in veertien landen. ZOA biedt hulp en herstel aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. In Afghanistan en in het oosten van Kongo ondersteunt ZOA bijvoorbeeld terugkerende vluchtelingen, die door de oorlog alles kwijt zijn geraakt. In Ha�ti krijgen slachtoffers van de aardbeving ondersteuning. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven.

Hulp, hoop, herstel
ZOA is een hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden, en herstel door samen met de plaatselijke bevolking te werken, tot zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Helprich ten Heuw, rayonco�rdinator ZOA

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349