VERKOOP LOTEN DE ZONNEBLOEM

 

Volgende maand, in de maand juni, kunt u weer iemand van onze vrijwilligers aan de deur verwachten met loten van de Zonnebloem.
Een gedeelte van de opbrengst van deze loten gaat naar het Nationaal Bureau, maar met de rest kunnen wij attenties verzorgen voor wie wel een steuntje kan gebruiken.
Ook wordt het gebruikt ter ondersteuning van de financiering van activiteiten.
De loten kosten € 2,- per lot.
Op ieder lot staat wanneer de trekking is, dus bewaart u de loten goed!

Wij hopen op uw enthousiaste medewerking!

Namens de vrijwilligers van de Zonnebloem:
Heel hartelijk dank voor uw steun.
 

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349