VRIJWILLIGERS GEZOCHT BURENHULPDIENST


Voor de Burenhulpdienst worden vrijwilligers gezocht die buurtbewoners, ouderen of mensen met een beperking, willen helpen bij kleine klussen, zoals het onderhouden
van hun tuin.

Ouderen en mensen met een beperking, die ondersteuning nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen omgeving, kunnen een beroep doen op de Burenhulpdienst. De Burenhulpdienst is een initiatief van Alifa, waarbij buurtbewoners aan elkaar verbonden worden en elkaar helpen door een klusje op te knappen.
Een van die klusjes is bijvoorbeeld het helpen in de tuin.

De Burenhulpdienst is op zoek naar vrijwilligers voor verschillende klussen. Zo is er op dit moment veel vraag naar hulp in de tuin. Vandaar dat de Burenhulpdienst een beroep doet op u als buurtbewoner, die graag een medebuurtbewoner helpt. U bepaalt zelf hoe vaak u een klus uitvoert.

Wilt u een medebuurtbewoner vrijwillig helpen met een klus of wilt u meer weten over de Burenhulpdienst Enschede (ook voor Boekelo)?
Bel dan met 053 - 477 88 65 of kijk op www.alifa.nl/senioren
 

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349