KLEIN ZAKELIJK

 


Klein zakelijk
is een rubriek bedoeld voor startende of kleine ondernemers, cursussen waar een vergoeding wordt gevraagd, parttime- of vakantiehulpen gevraagd door bedrijven, particulieren die iets te koop of te huur aanbieden,
etc.
Na drie achtereenvolgende Klein Zakelijk advertenties is er een wachtperiode  van
1 maand.   De kosten zijn € 7,50. Maximaal 8 regels.

De tekst kan aangeleverd worden via de site:  Kleinzakelijkformulier
óf per e-mail via 
[email protected].

Betaling  s.v.p per bank  op 3167 34 950 t.n.v. Dorpsraad Boekelo
Factuur wordt u per e-mail toegezonden.
Betaling o.v.v. factuurnummer.