BOEKELOOTJES

 

Boekelootjes zijn bedoeld voor niet commerciële oproepen en zijn volledig voor verantwoording van de indiener. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van ‘practical jokes’ e.d.
Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.
De kosten zijn  € 5,-.
Maximaal 8 regels.

Betaling  per bank vooraf op 3167 34 950 t.n.v. Dorpsraad Boekelo>:
De tekst kan aangeleverd worden via de site : Boekelootjeformulier
óf per e-mail via  [email protected]De redactie behoudt zich het recht voor de identiteit van de adverteerder in geval van een gerichte en gerede vraag van betrokkenen vrij te geven.