EEN BEZOEK AAN HET HISTORISCH CENTRUM

Het is gezellig druk deze maandagavond in het Historisch Centrum in het voormalige portiershuisje van Texoprint in Boekelo.
Naast de bestuursleden van de Historische Kring en een groep van de vaste medewerkers zijn er ook veel bezoekers.
Ook twee mensen van de projectgroep Halifax (waarover u eerder in Boeke-loos hebt kunnen lezen) zijn die avond aanwezig om weer kennis en ervaring uit te wisselen met de leden en bezoekers.

Na de kennismaking met Jacques van Baal (voorzitter Historische Kring) en alle aanwezigen ga ik met Jaap de Boer naar het hart van het Historisch Centrum: Het prachtige archief.
De hoofdtaak van de Historische Kring bestaat uit het in stand houden van het historisch erfgoed en het beheren en documenteren. Daarnaast ondersteunt de Historische Kring groepen of mensen die zich met specifieke historische thema's bezig houden en draagt zij zorg voor afstemming met deze groepen.

De specialiteiten van Jaap zijn de genealogie en de fotodocumentatie, waarbij hij aangeeft dat er nog te weinig foto's en films aanwezig zijn die de oude situatie van Boekelo boven water brengen.
Bij deze plaatst hij dan ook een oproep aan alle BoekeloŽrs om eventueel familiefilms of fotoís aan de Historische Kring uit te lenen, zodat zij kan zorgen dat de kopieŽn in het archief komen.

Naast het digitale archief heeft de Historische Kring bijgedragen aan een aantal prachtige historische boeken over o.a. het zout, de stoomblekerij, boerderijen en andere thema's die ook door belangstellenden in te zien zijn.
Jaap: "iedereen die hier met een vraag komt, gaat met een antwoord weer weg".

Hierbij nodigt de Historische Kring iedereen uit om zelf onderzoek te komen doen naar b.v. de stamboom van de eigen familie. Ook is de kadastrale kaart uit 1832 aanwezig zodat er naar oude landgoedindeling gekeken kan worden.

Daarnaast nodigt de Historische Kring ook nadrukkelijk jongeren uit Boekelo, met belangstelling voor een bepaald historisch gebied, uit om zich aan te sluiten bij de Historische Kring. Ook jongeren die de historische verhalen van opa of oma over een bepaald thema of een bepaalde boerderij willen optekenen zijn van harte welkom.
De openingstijden van het Historisch Centrum kunt u vinden op de website: www.historische-kring-boekelo.nl.

Monique Voulon, reporter Boeke-loos

 

boeke-loos oktober jaargang, nr.364