Kopij voor het september-nummer 2013 van Boeke-loos
inleveren uiterlijk dinsdag 20 augustus
Met deze keer o.a.:
       Adverteren in boeke-loos

Kunstzinnige kasten
Van Pakhuis tot Penthouse
Activiteiten MBS
Nieuwsbrief MFA
Computercursussen voor 55+
Collectanten gezocht
Culinaire beleving bij Fleur de Sel
Steunpunt Mantelzorg
Activiteiten De Zonnebloem
MV Unisson
Foto omslag Boeke-loos 2014
De Vriendschap
Sponsorloop SOS Kinderdorpen

De volgende uitgave van Boeke-loos verschijnt 2 september.

 

Advertenties in papieruitgave

Kleinzakelijk in papieruitgave

Boekelootjes in papieruitgave

Winkelontzegging

 

AED in Boekelo

Weer in Enschede

 

 


boeke-loos juli/augustus 2013 35ejaargang, nr.362