Kopij voor het mei-nummer 2013 van Boeke-loos
inleveren uiterlijk dinsdag 23 april

Met deze keer o.a.:

       Adverteren in boeke-loos

200ste Welkomstbeuksken
Jubilerende collectanten
Hartstichting
Kunst in Boekelo
Vlaggen in Boekelo
Hille van der Valk
Een nieuwe naam en een nieuwe dirigent
Uitslag Palmpasenoptocht
Folkclub Twente
5 km clinic Boekelopers
Bestuurswisseling MV Unisson
De Zonnebloem
Mededelingen huisartsenpraktijk
Straatadoptie
Buurtenergie
Voorinformatie Popfeesten Usselo
Stiewelpaden Twekkelo
Open huis Marcellinusschool

 

Advertenties in papieruitgave

Kleinzakelijk in papieruitgave

Boekelootjes in papieruitgave

Winkelontzegging

 

AED in Boekelo

Weer in Enschede

 

 

 

 

 


boeke-loos april 2013 35ejaargang, nr.359