SPEELAVONDEN BRIDGE CLUB BOEKELO SEIZOEN 2012-2013

Competitie 1:    05- Sept.          19- Sept.           03- Okt.
Competitie 2:    17- Okt.            31- Okt.            14- Nov.
Competitie 3:    28- Nov.           12- Dec.            02- Jan.            Kerstdrive: 19 -Dec.
Competitie 4:    16- Jan.            30- Jan.            20- Feb.
Competitie 5:    06- Mrt.             20- Mrt.             03- April
Competitie 6:    17-April             24- Apil             08- Mei.            SlotDrive: 15- Mei.

 

 Hans Bolck
secretaris BCB

zie ook: www.bridgeboekelo.nl  en de 'Kalender'


SPEELAVONDEN BRIDGE CLUB BIEDERMEIER SEIZOEN 2011-2012

mei     8*                        *Einddrive

Nell van Raaij,
voorz. V Bc Boekelo

 

BOEKE-LOOS IN  2012

Inleverdata kopij, laatste dag:
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 26 juni  
Dinsdag 21 augustus
Dinsdag 25 september
Dinsdag 23 october  
Dinsdag 27 november
Dinsdag 24 december

 

Verschijningsdata:

 27 april
 1 juni
 6 juli
31 augustus
 5 october
 2 november
 7 december
 4 januari
 

 

INZAMELING OUD PAPIER 2012

Hieronder ziet u een overzicht van de data waarop het oud papier in 2012 wordt ingezameld in Boekelo.  Op de donderdagen wordt het papier in de dorpskern opgehaald.
U kunt het tegen 18:00 uur aan de straat zetten.
Op de zaterdagen kunt u het papier tussen 9:00 en 12:00 uur brengen bij de container voor de voormalige N.H. kerk, aan het begin van Kwinkelerweg. Wilt u zowel op donderdag als op zaterdag het papier in handzame pakketjes aanleveren? U bent ons daarmee bijzonder van dienst. Dank u!

Donderdag  Zaterdag
26 april  19 mei
31mei  16 juni
28 juni  21 juli
  18 augustus
6 september  15 september
4 oktober  20 oktober
1 november  17 november
29 november  15 december

Zoals u ziet wordt i.v.m. de zomervakantie in de maand augustus op donderdag
geen papier opgehaald.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Aart te Kiefte,
tel. 053 - 879 56 70.

Muziekvereniging Unisson          

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349