NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Er is het een en ander op onze website aangepast en aangevuld.
Kijk op: www.historische-kring-boekelo.nl.

Op 2e Pinksterdag is de Historische Kring weer vertegenwoordigd met een stand aan de Beckumerstraat met informatie en documentatie en mogelijk met een paar vragen aan de bewoners van Boekelo die wij graag nog opgelost willen zien.

De Historische Kring (HC) beschikt over een grote schoolfoto uit de eindjaren 30 van de Boekelerschool met daarop in het midden meester Schierbeek. Deze foto hebben wij bewerkt met rondjes en nummers om de namen van deze leerlingen te vinden.
Dat is heel aardig gelukt tot ca. 90%.
Vorige week was er iemand (nu woonachtig in Marle) die wist er zo weer vier in te vullen.
Een oproep aan degenen die in 1938 tussen de 6 en 12 jaar oud waren, op de Boekelerschool zaten en deze foto nog niet gezien hebben of niet kennen om naar het HC te komen op maandagavond of vrijdagmorgen, om te kijken of zij/hij weer enkele hiaten kunnen invullen.
Een van de bestuursleden is op een bijeenkomst geweest in het stadhuis van Enschede waar gedebatteerd werd over de bescherming van cultuurhistorische waardevolle gebieden in de stad en de dorpen, met als doel zoveel mogelijk instanties te informeren over een poging om door een kaart (of ook digitaal) alle zaken van culturele en historische plaatsen in Enschede en wijde omgeving in beeld te brengen.
Er bleek voldoende interesse aanwezig om dit project verder uit te werken. Het accent lag die avond op de stad Enschede, maar ook Lonneker, Glanerbrug en Boekelo kwamen ter sprake.
Het buitengebied rondom de stad zal in een volgende bijeenkomst besproken worden. Wij houden u op de hoogte!.

Het Historisch Centrum is gesloten op:

  • maandag 30 april (Koninginnedag) en
  • maandag 28 mei (2e Pinksterdag).

Jacques van Baal, voorzitter.
 

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349