Artikelen voor de boeke-loos en opmerkingen over de website zijn welkom.

Kopij voor het april nummer 2012 van boeke-loos
inleveren uiterlijk dinsdag 27 maart.

WIJZIGING DATUM KOPIJ EN BEZORGEN MEINUMMER
In verband met de meivakantie is de datum van het meinummer
van Boeke-loos één week naar voren geschoven en als volgt:
dinsdag 
10 april: bezorgers ophalen boekjes en verspreiden
dinsdag 17 april: laatste dag inleveren kopij voor het meinummer
vrijdag  27 april: bezorgers ophalen boekjes en verspreiden
De redactie.

 Met deze keer o.a.:

       

Adverteren in boeke-loos

Bedankt (Rudy van Ulzen) + Nieuws huisartsen
Koninginnedag in Boekelo
La Deut viert eerste lustrum
Palmpasenoptocht
Bleekerijplein: plein voor iedereen
Fotogroep Boekelo organiseert fotocursus
Breukers Dranken vernieuwd en uitgebreid
Lekenhulpverlening… het werkt!
Eierzoeken 2012

 

 

 

Advertenties in papieruitgave

Kleinzakelijk in papieruitgave

Boekelootjes in papieruitgave

Winkelontzegging

 

AED in Boekelo

Weer in Enschede

boeke-loos maart 2012 34ejaargang, nr.347