LEKENHULPVERLENING....HET WERKT

 
Op een vrije maandagmiddag krijg ik een SMS-je: Start reanimatie, met een adres erbij,
nog geen 100 meter van mijn huis vandaan.
Ik heb mijn jas nog aan, want ik kom net mijn huis binnen, dus ik keer als een speer weer om. Ik ga er ondertussen vanuit dat ik als eerste zal aankomen en neem in mijn hoofd alvast de stappen door die ik moet gaan uitvoeren.
Gelukkig heb ik vorige week ook nog een BHV- (BedrijfsHulpVerlening) cursus gehad, waar ook het onderdeel reanimeren aan de orde kwam, dus vol zelfvertrouwen kom ik op het adres aan.
Tot mijn grote verbazing is de reanimatie al gestart en op het moment dat ik aankom, komt ook de AED al binnen. Op mijn vraag of ik wat kan doen krijg ik geen antwoord, want iedereen is zeer geconcentreerd bezig. Ik zie dat ze het goed doen en neem wat afstand. Ook na mij komen nog verschillende dorpsgenoten het pand binnen……

Wat een mooi systeem is dit! We overleggen wat we wel kunnen doen en vragen stuk voor stuk of we iets over moeten nemen van de mensen die met de reanimatie bezig zijn.
Op het moment dat de ambulances aankomen, lijkt het erop dat de reanimatie succesvol is.

Met de komst van de ambulances ben ik naar huis gegaan. Het was fijn om via de mail terug te horen hoe het met "de patiënt" verder is gegaan. Het heeft mij een goed gevoel gegeven dat diverse dorpsgenoten daadwerkelijk uitgerukt zijn, nadat ze een SMS-je hadden ontvangen.
Ik heb ooit getwijfeld om me aan te melden voor deze lekenhulpverlening, omdat ik bijna
full-time buiten het dorp werk. Ik heb nu in de praktijk ervaren hoe belangrijk het is om wel aangemeld te zijn.
Bij deze zou ik dan ook een oproep willen doen aan alle dorpsgenoten die twijfelen… Volg de AED-cursus die in ons dorp jaarlijks wordt georganiseerd (info bij Jaap ter Wengel, COOP) door de BOV en meld je aan als lekenhulpverlener. Het kunnen er nooit teveel zijn!

Tineke Spoler.

      
Adressen AED’s in Boekelo
kunt u vinden op de website:
www.boekelo.info

AED-Alert: bel 112.

 

boeke-loos maart 2012 34ejaargang, nr.347