KONINGINNEDAG IN BOEKELO


Het nieuws dat vrijdag 24 februari jl. rondom de gezondheidstoestand van Prins Friso bekend is geworden, heeft ons diep getroffen. Wij leven mee met de moeilijke tijd die alle leden van de Koninklijke familie op dit moment doormaken. Bij het sluiten van deze
Boeke-loos is ons nog niet duidelijk of er beperkingen komen ten aanzien van de festiviteiten op 30 april a.s. Daarom hebben we besloten door te gaan met de voorbereiding en willen u alvast hierover informeren:

We hebben dit jaar besloten het programma eens (na al die jaren) te wijzigen. Zo is het vogelschieten verplaatst naar het einde van de middag en de trimloop naar de ochtend.
Het middagprogramma hebben we geprobeerd wat meer aan te kleden door te zorgen voor volop muziek voor jong en oud rondom het terras van De Buren.
We beginnen de dag uiteraard met de versierde fietsen en is er ’s middags de traditionele fietspuzzeltocht en de zeskamp.

De prijsuitreiking zal ook iets anders verlopen.
De prijzen voor de trimloop worden meteen na afloop uitgereikt.
Dit houdt in dat de kinderen die de 2 km gelopen hebben al voor de start van de 5 en 10 km hun eventuele prijs in ontvangst kunnen nemen!
De mensen die de 5 of de 10 km gelopen hebben kunnen dit na afloop van de 10 km in ontvangst nemen.
Voor de overige onderdelen (het vogelschieten, de zeskamp en de fietspuzzeltocht) is de prijsuitreiking wel aan het eind van het programma namelijk om 19:00 uur.

Het einde van de dag is in tegenstelling tot andere jaren wel eerder.
Het officiŽle programma stopt rond 19:30 uur maar dat wil niet zeggen dat er dan niets meer te doen is in en rondom De Buren. In de volgende Boeke-loos komen we daar op terug.

Begin april zal het nieuwe programma vermeld staan in Boeke-loos.
Hier vindt u ook de nieuwe inschrijftijden voor de onderdelen.
Om de kosten te drukken zult u daarnaast van ons geen strooifolder meer ontvangen.
Wel kunt u binnenkort alles vinden op de website van Boekelo: www.boekelo.info.
Zoals reeds aangegeven zullen we alle beslissingen van de Koninklijke familie hierin respecteren.
Bij normale doorgang hopen we u allen te ontmoeten in en rondom
De Buren op 30 april!

Het Oranje Comitť.
 

boeke-loos†† maart 2012 34ejaargang, nr.347