BOEKELOOTJES

 

Boekelootjes zijn in principe eenmalig.

Boekelootjes zijn bedoeld voor niet commerciële oproepen en zijn volledig voor verantwoording van de indiener. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van ‘practical jokes’ e.d.
Anonieme advertenties worden niet geaccepteerd.
De kosten zijn  € 4,-.
Maximaal 8 regels.

Betaling  per bank vooraf op 3167 34 950 t.n.v. Dorpsraad Boekelo of contant bij:
Jolanda Stuiver Dirk Papestraat 27, Boekelo.
Betaaldatum geldt als boekdatum advertentie. 
De tekst kan per mail aangeleverd worden via:  [email protected]


De redactie behoudt zich het recht voor de identiteit van de adverteerder in geval van een gerichte en gerede vraag van betrokkenen vrij te geven.