OPBRENGST ALZHEIMER COLLECTE

Heel Boekelo bedankt!
De Alzheimercollecte 2011 heeft dankzij uw gulle gaven
1.104,22 opgebracht.

De collectanten.

 

boeke-loos december 2011 33ejaargang, nr.344