DOORSTART MARCELLINUSKERK MOGELIJK


Vervroegde sluiting.
‘De Marcellinuskerk wordt al per 01-01-2013 gesloten en niet in 2025!’ was eind oktober de mededeling van het bestuur van de Franciscusparochie. Voor het stichtingsbestuur kwam deze mededeling niet geheel onverwacht. Met het parochiebestuur waren al gesprekken gaande over de mogelijke overname van grond en gebouwen.
In gesprekken met dorpsgenoten blijkt steeds weer, dat Boekeloërs ‘van alle gezindten’ vinden dat het kerkgebouw voor het dorp behouden moet blijven. Het is dus zaak voor zowel de pastorie, het tussengedeelte en de kerk een geschikte bestemming te vinden, anders is sloop onafwendbaar. Begin november is al een subsidieaanvraag ingediend om een haalbaarheidsonderzoek voor de overname van het geheel te laten uitvoeren.

Nieuwe plannen.
De gedachte gaat uit naar het onderbrengen van het mortuarium in het verlaagde deel
tussen pastorie en kerkgebouw.
Een begrafenisondernemer heeft interesse om dit tussendeel over te nemen en hierin twee sleutelkamers inclusief een verzorgingsruimte onder te brengen.
De pastorie behoudt haar woonfunctie.
Het kerkgebouw zal naast een beperkte religieuze, ook een culturele en maatschappelijke functie krijgen. Hiervoor zullen bouwkundige voorzieningen getroffen moeten worden om dit alles mogelijk te maken.
De ‘Vrienden van de Marcellinuskerk’ en ‘Mortuarium Boekelo’ zullen de handen ineen slaan en doorgaan als één stichting. Deze nieuwe stichting zal de komende tijd uitgebreid worden met personen, die zich in de toekomst gaan bezighouden met het beheer en de exploitatie.
Voor de financiering van het geheel wordt gedacht aan giften, donaties, schenkingen, legaten, huuropbrengsten, subsidies, uitgifte certificaten etc.
In het voorjaar 2012 moet duidelijk zijn of Boekelo financieel in staat is gebouw en gronden over te nemen én te exploiteren. Als dit voor ons - als dorpsgemeenschap - niet haalbaar is, zal het parochiebestuur naar alternatieven moeten zoeken.
Als er geen alternatief is, wacht ons in 2013 het onvermijdelijke!

Jan Vos,
secretaris stichting ‘Mortuarium Boekelo’

boeke-loos december 2011 33ejaargang, nr.344