B.O.V. ZOEKT MOOIE GROTE KERSTBOOM

De Boekelose Ondernemers Vereniging (B.O.V.) heeft de feestverlichting weer opgehangen. Ook willen we nog het dorpsplein in kerstsfeer brengen.
Daarvoor zoeken wij een grote kerstboom die op het dorpsplein geplaatst kan worden. We zoeken een mooie solitair staande boom van 8-10 meter hoog, die vanaf de standplaats goed te verplaatsen is.

 

Zaterdagmiddag 10 december willen we de boom opzetten.
Heeft u voor ons een boom? Bel dan even met:
Bennie Hoenink, tel. 428 18 63 of Jos Kupers, tel. 428 15 15.

Namens de B.O.V. alvast bedankt.

 

DANKBETUIGING

 

Het is onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor het overweldigende aantal blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder en oma

Ali ter Wengel-Middendorp

Bij deze betuigen wij aan allen onze welgemeende en hartelijke dank.

Jaap en Tiny

Nancy en Niels

Helène en Jos

Boekelo, november 2011

boeke-loos december 2011 33ejaargang, nr.344