SCHEMA 2012

 

DORPSRAAD
VERGADERINGEN

BOEKE-LOOS
INLEVEREN KOPIJ

BOEKE-LOOS
VERSPREIDING

17 januari 24 januari   3 februari
21 februari 28 februari   9 maart
20 maart 27 maart 10 april
17 april 24 april   4 Mei
15 mei 22 mei   1 juni
19 juni 26 juni   6 juli
17 juli 21 augustus 31 augustus
18 september 25 september   5 oktober
16 oktober 23 oktober   2 november
20 november 27 november  7 december
18 december 24 december  4 januari 2013

De sluitingsdatum voor inleveren kopij voor het januarinummer 2012 is
dinsdag 27 december a.s.
Het januarinummer wordt vanaf 6 januari verspreid.

Wij wensen u allen gezellige kerstdagen
en een heel voorspoedig 2012.

De redactie.

boeke-loos december 2011 33ejaargang, nr.344