ONTZEGGING WINKELPAND

Aan de heer/mevrouw:

Naam:...................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ......................................................................................................

Geachte heer/mevrouw, Enschede, …………...... 2010

Hierbij ontzeg ik, ondergetekende, als rechthebbende op het winkelpand aan de

…………………....................................... te Enschede,

u met ingang van heden de toegang tot dit pand,
en wel voor de periode van ..........................................................

Wanneer u desondanks dit pand betreedt, maakt u zich schuldig aan het strafbare feit van
huisvredebreuk (artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht) en zal ik de politie alarmeren
en van dit feit aangifte doen.
Ik adviseer u dringend hiermee rekening te houden.

Hoogachtend, voor ontvangst,

………………………….(………….) ………………………. (……………….)
 

Deze ontzegging tot het betreden van bovenstaand winkelpand werd

d.d………………………………te …………................. uitgereikt aan


…………………………  …...... (in persoon) in het bijzijn van:

………………………………… en/of ………………………………………

 (handtekening) :


In 3-voud opgemaakt: 1 x t.b.v. rechthebbende ...........................................

                                      1 x t.b.v. ………………........................................ ...

                                      1 x t.b.v. politie Enschede