KLEIN ZAKELIJK

 

Een Klein Zakelijk is in principe eenmalig.

Klein zakelijk is een rubriek bedoeld voor startende of kleine ondernemers, cursussen waar een vergoeding wordt gevraagd, parttime- of vakantiehulpen gevraagd door bedrijven, etc. De kosten zijn € 6,00. Maximaal 8 regels.
Betaling  per bank vooraf op 3167 34 950 t.n.v.Dorpsraad Boekelo of contant bij
Jolanda Stuiver Dirk Papstraat 27, Boekelo.
Betaaldatum geldt als boekdatum advertentie. 

De tekst kan per mail aangeleverd worden via: 
[email protected]