KRUISPUNT BOEKELO


Geruime tijd is het gebouw aan de Meester de Wolfstraat 40, dat beheerd wordt door de Stichting Gezondheidscentrum Boekelo onderworpen geweest aan een renovatie. Het gaat hier om een stichting zonder winstoogmerk, die is opgericht teneinde een nagelaten vermogen te beheren, ten behoeve van de gezondheidszorg in het algemeen. De verbouwingen zijn nu klaar en het centrum zal een doorstart maken en dit zal worden ingeluid met een open dag.

De heer Ben van Beek, voorzitter van de stichting, legt uit dat het idee van de renovatie eigenlijk is ontstaan, toen de huisartsenpraktijk haar intrek nam in het gezondheidscentrum;
“Het was aanvankelijk een noodoplossing omdat de huisartsen hun praktijk aan de Boekelosetraat dienden te verlaten. Omdat een gezondheidscentrum zonder huisartsenpraktijk natuurlijk niet compleet is, hebben wij hen ruimte aangeboden met de belofte dat een verbouwing van het gezondheidscentrum zal plaatsvinden, waarin rekening zal worden gehouden met hun wensen. Reeds in 2002 zijn de onderhandelingen over de wensen en de kosten begonnen en het heeft uiteindelijk tot half 2007 geduurd voordat de huisartsen uiteindelijk afhaakten en hun eigen praktijk gingen bouwen. In de tussentijd hadden diverse plannen reeds het levenslicht gezien en was er zelfs een aanbesteding geweest, met een aanneemsom van ruim meer dan een miljoen.”

Zowel de huisartsen als de fysiotherapiepraktijk, Livio en de prikpost die de stichting had willen inlijven haakten uiteindelijk af en vonden hun onderkomen aan de Windmolenweg. Met het verrijzen van Medisch centrum De Windmolen is in feite het doel van de stichting op een autonome wijze al verwezenlijkt en sindsdien wil de stichting zich met het gebouw aan de Meester de Wolfstraat gaan richten op de sociale zorg. Die sector is terug te vinden in de nieuwe naam van het centrum: Kruispunt Boekelo. Bovendien voert die naam terug naar de oorsprong van de stichting: Het Groene Kruis.

Bij een nieuwe doelstelling en een nieuwe naam hoort ook een “nieuwe look”, aldus Ben van Beek; “ÈÈn van die nieuwe initiatieven was het verzoek van de SKE (Stichting Kinderopvang Enschede) om ruimte in ons centrum te mogen huren.

Na een summiere verbouwing en een grondige schilderbeurt werd de voormalige ruimte van de fysiotherapie en de voormalige huisartsenpraktijk door de buitenschoolse kinderopvang in gebruik genomen. Daarna was de rest van het gebouw aan de beurt voor een grondige verbouwing. Er werd een nieuwe toiletpartij gerealiseerd en een gang langs de kamers aan de zijkant van het gebouw, waardoor alle ruimtes beter bereikbaar worden, zonder noemenswaardig ruimte te moeten inleveren.”

Andere instellingen die nu in het centrum te vinden zijn, zijn onder andere de tandarts, logopedie, pedicure, homeopathie, yoga, ouderengymnastiek, ouderensoos en de dansmariekes. Er zijn nog ruimtes vrij die in deeltijd verhuurd kunnen worden.

De stichting vindt het belangrijk en gepast om het centrum met de ‘nieuwe look’ aan de BoekeloÎrs te laten zien en daarom heeft de stichting een open dag georganiseerd waarop u allen van harte bent uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op zaterdag 2 juli aanstaande van 14:00 tot 17:00 uur.

Annejet Riedijk

boeke-loos  juni 2011 33e jaargang, nr 339