LINTJES IN BOEKELO

De heer Bulten en mevrouw Conijn moeten allebei nog wel even wennen dat ze nu lid zijn van de Orde van Oranje Nassau, maar trots zijn ze zeker.

De Koninklijke onderscheiding, die iemand krijgt die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving, kwam voor allebei onverwacht.                
De familie van de heer Bulten had hem naar het Gemeentehuis gelokt door te zeggen dat het om het afstuderen van zijn kleinzoon ging en mevrouw Conijn werd gelokt met de smoes dat zíj een bos bloemen aan iemand moest uitdelen. De verassing was dan ook groot toen ze zelf in het zonnetje werden gezet en het lintje kregen opgespeld.

De heer Bulten heeft sinds1973 verdienstelijk vrijwilligerswerk gedaan in Boekelo. In zijn vroege jaren hier was de heer Bulten 6 jaar voorzitter van het jeugdbestuur VV Unisson en leider van het pupillenelftal (E-tjes). Op professioneel gebied droeg hij een steentje bij als lid van de ondernemingsraad Tebodin en was hij voorzitter van de centrale ondernemingsraad Holland Beton Groep. Sinds 1994 was de heer Bulten 16 jaar lid en voorzitter van de kerkenraad Protestantse Kerk Usselo e.o. en in 2005 nam hij 2 jaar de rol op zich van afgevaardigde van de Generale Synode, classis Enschede. In die tijd nam de heer Bulten ook zitting in klankbordgroep Grolsch en werkgroep Senioren. Op dit moment is de heer Bulten nog altijd actief als coördinator van de vrijwilligers van het Naoberpunt.

Mevrouw Conijn heeft haar leven lang klaargestaan voor anderen. Sinds zij in Twente is komen wonen heeft zij mensen bezocht die ziek zijn of hulp nodig hebben en in Boekelo heeft zij een grote inbreng in het buurtwerk. Zo verzorgt ze regelmatig maaltijden voor mensen in de buurt en is ze vrijwilliger bij het “buurthuis”. Bijzonder is ook dat ze veel mensen heeft bijgestaan in hun laatste levensfase door hen thuis of in het ziekenhuis te bezoeken. Sinds 1989 is mevrouw Conijn vrijwilliger bij Mediant (GGZ Twente) als medewerker van de bibliotheek en van de psychiatrische kliniek Helmerzijde.
Ondanks haar eigen hoge leeftijd spant ze zich met plezier en accuratesse nog altijd in ten bate van de samenleving en stimuleert en inspireert ze anderen met haar warme uitstraling.

Het lintje voor de mannelijke
leden van de orde van
 Oranje Nassau

Het lintje voor de vrouwelijke
leden van de orde van
 Oranje Nassau

 Annejet Riedijk      

boeke-loos  juni 2011 33e jaargang, nr 339