VAN DE WETHOUDER


Wat een prachtige weken hebben we met zijn allen beleefd. Twente leeft en hoe!
Daar heeft heel Nederland van kunnen meegenieten.
De mannen van FC Twente wonnen de Johan Cruijff schaal, de KNVB-Beker, werden 2e in de competitie en de vrouwen van FC Twente zijn landskampioen geworden.
En wat een feest was het. Na de huldiging van de spelers kwam de rondrit die eindigde bij ‘onze’ eigen Grolsch fabriek in Boekelo. Was u erbij?

Ik vond het een hele eer om bij de receptie van de vrouwen van FC Twente aanwezig te zijn. Zo kon ik iedereen persoonlijk feliciteren en een aandenken aan deze geweldige prestatie meegeven.

Bij BSC Unisson, onze sportvereniging, gebeurt ook iets moois, namelijk de aanleg van het nieuwe sportcomplex. De aanbestedingsprocedure zit in de afrondende fase en de voortgang van de aanleg van het complex ziet er nu veelbelovend uit.
Voor de zomer gaan we beginnen met een groot deel van de grondwerkzaamheden om vervolgens na de bouwvakvakantie de velden verder af te werken en aan te leggen.
Als alles meezit moet de oplevering van de velden eind oktober afgerond zijn.

Samenwerken met buurtbewoners is belangrijk, dat heb ik al vaker gezegd. Een deel van zaken die in de openbare ruimte verbeterd moeten worden kan de gemeente voor haar rekening nemen. Maar tijdens de buurtschouw komen we ook zaken tegen die door bewoners zelf gedaan kunnen worden (b.v. scheve schuttingen weer recht zetten).

Er zijn de afgelopen periode in Boekelo 3 buurtschouwen geweest onder leiding van wijkbeheerder Jan ten Elzen. Hij is erg tevreden over de deelname van de bewoners die meedenken en adviseren over schoon, heel en veilig in de openbare ruimte. Ik vind bewonersparticipatie enorm belangrijk. Je bent immers zelf ook verantwoordelijk voor je eigen, directe leefomgeving. Ik zie bewoners dan ook als "ervaringsdeskundigen" en vind het daarom belangrijk hen erbij te betrekken.
Een mooi voorbeeld is het Boekelerschoolpad. Op verzoek van de bewoners is in verband met veiligheidsgevoelens van bewoners, maar ook om een beter zicht op de Boekelerschool te krijgen, het hoge bosschage vervangen door lage bosschage. Met de bewoners is afgesproken dat zij de omgeving schoonhouden.

En zo overheerst bij mij het gevoel van trots. Want dat wat we met elkaar in Boekelo allemaal realiseren, daar mogen we best trots op zijn.

Myra Koomen, Wethouder Werk & Inkomen en stadsdeel West

boeke-loos  juni 2010 32e jaargang, nr. 339