Artikelen voor de volgende boeke-loos en opmerkingen over de website zijn welkom.


Kopij voor het decembernummer van boeke-loos
inleveren uiterlijk dinsdag 25 november.


Met deze keer:

 

Adverteren in boeke-loos         

      Advertenties in papieruitgave
 

Kleinzakelijk in papieruitgave

Carnaval

Sinterklaas

Plannen M.B.S

Maarten den Held

Reactie D.R. op N18.

Winter Koffie Concert

 

 

Boekelootjes in papieruitgave