WIST U DAT…..

……Manege het Rutbeek bijna klaar is met de herbouw!!!!!
In de vroege ochtend van 27 november 2005 zijn, door de enorm zware natte sneeuw, de spanten van het dak van de manege afgebroken. Hierdoor is het dak ingestort, de kantine naar beneden gekomen en lag de hele binnenbak van de manege tegen het weiland aan. Je zou verwachten dat dit met veel lawaai en gekraak gepaard zou zijn gegaan, maar, volgens Monique en Geert-Jan de Boer van de manege, was het met een zucht gebeurd.

Wat er dan allemaal op je af komt is bijna niet te beschrijven.
De eerste zorg is natuurlijk de paarden. Gelukkig was daar niets mee gebeurd en stonden ze er zelfs heel rustig bij. De brandweer gaf het advies voor een vijftal boxen om die paarden te verplaatsen, omdat ze niet in konden staan voor de stabiliteit van de stallen. Een aantal veulens zijn bij elkaar geplaatst en een paar paarden zijn naar buiten gebracht in de wei. Gelukkig hebben de buren (Fam. Vrij en Breteler) in de loop van de dag, aangeboden om die paarden zolang bij hun te stallen.

Geen verzekering???
Vervolgens komen experts langs om oorzaak en gevolg te constateren en om de schade te bepalen. Gelukkig was het onderhoud altijd goed voor elkaar en viel de stichting van de manege zelf niets te verwijten. Toch zag het er in eerste instantie niet gunstig uit aangezien sneeuwdruk schade niet is verzekerd. Schadeverzekeraar Unive heeft gelukkig toch kans gezien om er een mouw aan te passen, zodat een deel van de kosten gedekt kon worden uit de verzekering.
De sloop van het oude gebouw en de nieuwe bodem van de manege vallen hier echter niet onder en moeten door de stichting zelf bekostigd worden.

Enorme hulp
Wat Monique en Geert-Jan de Boer heel erg goed gedaan heeft is de enorme ondersteuning die ze hebben gekregen (en nog hebben) van allerlei vrijwilligers. Dit zijn natuurlijk de mensen die zelf bij de manege
rijden, pensionklanten wier paarden daar gestald staan, maar ook heel
veel vrienden, familie en noem maar op.
Op 27 november 2005 om 09:00 uur, stond het eerste leger van vrijwilligers al op het terrein om te helpen. Aan het begin van de avond was het grootste gedeelte van het puin, gestapeld, aan kant en gesorteerd, klaar om af te voeren.

The show must go on
De stichting van de manege is na het gebeuren, met spoed bij elkaar gekomen en heeft een plan getrokken. Een van de belangrijkste zaken was dat de klanten van de manege zo snel mogelijk weer paard konden rijden. Hiervoor hebben zij een grote tent ingehuurd van 20 bij 40 meter, die redelijk voldeed aan de eisen. Het was, zeker omdat het ook winter was, niet zo comfortabel als de manege, maar een prima tussenoplossing.

Bouwplannen
Toen de allereerste schrik, drukte, verzekeringskwesties en noodoplossingen achter de rug waren werd het tijd om aan de wederopbouw te denken. Daarvoor moesten nieuwe bouwtekeningen worden gemaakt en ingediend bij de gemeente. Dit traject is erg traag verlopen en pas in de laatste week van augustus 2005 is de vergunning afgegeven. Toen moest er nog contact gezocht worden met een aannemer en de plannen konden worden uitgerold.
Twee weken voor de kerst kon er eindelijk met de herbouw worden gestart. Aangezien het bijna Kerstvakantie was, zag je tot de derde week van januari nog niet zoveel gebeuren. Vanaf de derde week ging het snel met de wederopbouw.

Wederom dikke pech
Ondanks dat het met de herbouw zeer voorspoedig ging, heeft de bouw van zo’n enorm gebouw enige tijd nodig. De storm in januari heeft de noodtent, die als manege binnenbak diende, verscheurd. Wederom was er voor de ruiters geen mogelijkheid om te rijden en zat de stichting met de handen in het haar. Ook toen hebben veel vrijwilligers en de mensen van het bouwbedrijf zich van hun beste kant laten zien. Met elkaar hebben ze de zijkanten van de nieuwe manege dichtgemaakt en een deel van het dak er op, zodat gedeeltelijk de binnenbak van de manege gebruikt kon worden om te rijden. Toch kon dit gedeelte pas na 1 week gebruikt worden aangezien de bodem de eerste paar dagen was bevroren en het te gevaarlijk was om er op te rijden.

Slechts drie weken geen les
Ondanks alle tegenslagen, vertragingen, weersomstandigheden en pech, is er uiteindelijk met wat passen en meten slechts drie weken aan verlies geweest voor wat betreft het geven van paardrijlessen. Gelukkig zaten er ook nog de nodige vakanties tussen waarin er gebouwd kon worden. Dit is mede te danken aan alle hulp die geboden is om er weer wat moois van te maken. En mooi wordt het!!


Opening
Voor de zomer van 2007 is de opening gepland. Het ziet ernaar uit dat dan alle bouwperikelen grotendeels achter de rug zijn. Monique de Boer en haar mensen zijn dan ook van plan om 2007 een heel mooi jaar te laten worden voor de manege. Een ieder is van hartelijk welkom om de “nieuwe” manege te komen bekijken.

Dank!!!
Als laatste willen Monique en Geert-Jan de Boer een ieder, die zich heeft ingezet om er weer wat moois van te maken, heel hartelijk danken voor de moeite. Door alle perikelen is er een prima sfeer van saamhorigheid binnen de manege en hebben zowel de kinderen als volwassenen het er reuze naar de zin.
Monique Voulon